2021 oli matkailuajoneuvojen vuosi

Suomessa rekisteröitiin vuonna 2021 yhteensä 3 209 uutta tehdasvalmisteista matkailuajoneuvoa. Kasvua oli edelliseen vuoteen verrattuna yli 25 % (2020 17 %).  Uusien matkailuajoneuvojen myynnin kehitys on jatkunut myönteisenä jo usean vuoden ajan. Koronan kanssa tai ilman.

Uusia matkailuautoja rekisteröitiin vuonna 2021 yhteensä 2 157 kpl. Kymmenen merkkiä hallitsi 80 % markkinaosuudella uusien tehdasvalmisteisten matkailuautojen rekisteröintejä. Kaikkiaan merkkejä oli 45 kpl sisältäen paljon erilaisia ratkaisuja moniin eri tarpeisiin. Retkeilyautojen rekisteröinnit kasvoivat 68 % edelliseen vuoteen verrattuna. Niiden osuus matkailuautojen rekisteröinneistä oli 33 % ja segmentti kasvaa edelleen. Rekisteröityjä merkkejä oli 33. Uusia matkailuvaunuja rekisteröitiin 1 052 kpl. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 21 % (2020 13 %). Rekisteröintejä tehtiin 19 eri merkiltä, joiden mallitarjonta oli monipuolinen.

Maailmanlaajuiset tuotantovaikeudet, varastojen pienuus ja mm. logistiikan kustannukset vaikuttavat matkailuajoneuvojen saatavuuteen ja hintaan, myös Suomessa. Ne haastavat alkanutta vuotta 2022 ikävällä tavalla.