Tuotantovaikeudet syövät kauppaa

Uusien matkailuajoneuvojen kysyntä on suurta. Samaan aikaan tuotanto- ja toimitusvaikeudet vaikuttavat kauppaan.

Maailmanlaajuinen tarvike- ja komponenttipula vaikuttaa uusien ajoneuvojen valmistumiseen ja sitä kautta toimitusaikoihin. Asiakkaat joutuvat toisinaan odottamaan pitkäänkin uusia ajoneuvojaan. Tehtyihin tilauksiin saatetaan joutua tekemään muutoksia, jotta ajoneuvo voidaan toimittaa asiakkaalle kohtuullisessa ajassa. Erityisesti tämä vaikuttaa matkailuautojen toimituksiin.

Tilanne on asiakkaan näkökulmasta ikävä, sillä odottavan aika on pitkä. Ikävässä välikädessä ovat myös myyjäliikkeet, jotka haluavat palvella asiakkaansa parhaalla mahdollisella tavalla ja toimittaa uudet ajoneuvot asiakkailleen mahdollisimman pian. Maailmanlaajuinen koronavirustilanne on kuitenkin vaikuttanut monella tavalla ajoneuvojen tuotantoon ja toivomme asiakkailta ymmärrystä ikävässä tilanteessa. Se on kuitenkin varmaa, että kaikki tekevät parhaansa asian eteen, myös ajoneuvojen valmistajat!

Syyskuussa rekisteröitiin 150 uutta ajoneuvoa

Syyskuussa 2021 Suomessa rekisteröitiin 150 uutta matkailuajoneuvoa
(94 matkailuautoa ja 56 matkailuvaunua). Se on yhteensä 8,5 % vähemmän verrattuna syyskuuhun 2020. Tuotantovaikeudet eivät ole vaunuissa niin suuria, kuin autoissa. Matkailuvaunuissa syyskuun myynnin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 60 %, kun se vuosi sitten oli 27 % miinuksella.